Skanditek avyttrar innehavet i BioNative mot aktier i Viragen Europe

Skanditek avyttrar innehavet i BioNative mot aktier i Viragen Europe Viragen Europe förvärvar Skanditeks portföljbolag BioNative och betalar med nyemitterade aktier. Skanditeks ägarandel i amerikanska Viragen Europe, noterat på OTCBB, kan maximalt uppgå till 6,7 procent. Viragen Europe Ltd förvärvar samtliga aktier i BioNative AB och betalar med nyemitterade aktier. Båda bolagen är verksamma inom produktion av högrent naturligt humant alfa interferon, vilket bland annat används vid behandling av virussjukdomar och cancer. Produktionen i BioNatives anläggning i Umeå kommer att fortgå och dessutom utökas genom ytterligare investeringar om cirka 20-30 mkr. Avtalet innebär att BioNatives aktieägare inledningsvis erhåller 5 procent av aktierna i Viragen Europe. Förutsatt att BioNative uppnår vissa milstolpar kan ägarandelen komma att uppgå till maximalt 40 procent. Skanditeks innehav i BioNative uppgår till 16,9 procent, vilket inledningsvis ger en ägarandel i Viragen Europe uppgående till 0,8 procent. Ägarandelen kan maximalt uppgå till 6,7 procent. BioNative BioNative grundades 1985 och är en avknoppning från Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Umeå Universitet. Skanditek har varit delägare sedan dess. Under 2000 uppgick försäljningen till 36 mkr och rörelseresultatet uppgick till -1 mkr. Viragen Europe Viragen Europe Ltd är noterat på amerikanska OTC Bulletin Board ("inofficiella Nasdaq") under kort-namnet VERP. Marknadsvärdet uppgick den 1 oktober 2001 till cirka 62 mkr. Bolaget ägs till 86,6 pro-cent av Viragen Inc som är noterat på American Stock Exchange under kortnamnet VRA. För ytterligare information om affären hänvisas till Viragens pressmeddelande som är publicerat på bolagets hemsida www.viragen.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20040928BIT22270/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar