SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 - Resultatet före skatt uppgick till -38,1 mkr (111,8). - I resultatet ingår avskrivningar för goodwill med -45,8 mkr (-41,2). Händelse efter rapportperiodens utgång - Den 9 oktober ingicks en avsiktsförklaring om försäljning av Vellinge Electronics till PartnerTech varigenom ägarandelen i PartnerTech ökar till 44 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20040928BIT22100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar