Skanditek största ägare i Theducation tillsammans med Natur och Kultur

Skanditek största ägare i Theducation tillsammans med Natur och Kultur Efter en genomförd nyemission i Theducation AB har Skanditek ökat ägarandelen från 19,4 pro-cent till 25,0 procent. Samtidigt blir Natur och Kultur en ny stor ägare i bolaget. I övrigt hänvisas till bilagt pressmeddelande från Natur och Kultur och Theducation. Stockholm den 22 februari 2001 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post: patrik.tigerschiold@skanditek.se. Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Vår affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av ett tjugotal investeringar inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Bland innehaven kan nämnas Axis (14 %), LGP Telecom Holding (10 %), Mydata Automation (39 %), PartnerTech (26 %), Vellinge Electronics (100 %) och Vitrolife (45 %). Skan-ditek är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har ett börsvärde på cirka 2 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/22/20040930BIT20890/wkr0001.pdf Release med bilaga

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar