Skanditeks dotterbolag CMA lanserar system för kontinuerlig övervakning av blodsocker

CMA Microdialysis AB (CMA) lanserade idag en ny CE-märkt intravenös kateter som möjliggör
kontinuerlig övervakning av glukos och andra metaboliter på intensivvården.

CMA Microdialysis är ett dotterbolag till Skanditek och ägs till 78 procent.
I övrigt hänvisas till bilagt pressmeddelande från CMA Microdialysis AB.

Stockholm den 2 oktober 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera

Dokument & länkar