Skanditeks subsidiary CMA Microdialysis AB launches system for continuous bedside glucose monitoring

CMA Microdialysis AB (CMA) today announced the launch of the new CE-approved IView Catheter,
which enables highly accurate tight glycemic control (TGC) in the Intensive Care Unit (ICU).

Skanditek holds 78 percent of it´s subsidiary CMA Microdialysis.

As to the rest, we refer to enclosed press release from CMA Microdialysis AB.


SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)


For further information, please contact:

Patrik Tigerschiöld, President and CEO,
telephone +46-8-614 00 20,

Philip Siberg, CEO CMA Microdialysis,
mobil +46 70 790 67 43, e-post philip.siberg@microdialysis.se

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera

Dokument & länkar