Telefonkonferens Delårsrapport

Skanditek släpper den 29 oktober 2007 sin delårsrapport för januari-september 2007 kl. 09.00.

En telefonkonferens på svenska kommer att hållas den 29 oktober kl.10.30 med VD Patrik Tigerschiöld och MYDATA automations VD Bengt Broman.

Berättigade att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden.
Ring in i god tid före konferensen på telefonnummer 08-672 81 50 ange ”Skanditek”.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.skanditek.se.
Stockholm den 26 oktober 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera

Dokument & länkar