Årsstämma i Skåne-möllan AB

Tågarp 2015-04-22

Skåne-möllan AB har idag hållit årsstämma med ca 50 närvarande aktieägare. Årsstämman fastställde utdelningsförslaget 26 kr per aktie, varav 14 kr utgör ordinarie utdelning och 12 kr i extra utdelning. Avstämningsdag är den 24 april 2015.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Björn Gjethammar (ordförande), Anders Bergstrand och Anders Persson. Nyval av Mette Poulsen och Håkan Sigvant som ordinarie styrelseledamöter. Som styrelsesuppleant omvaldes Terje Ramm.

Tågarp den 22 april 2015

Skåne-möllan

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 46-418-50102
www.skane-mollan.se
Kontaktperson: Anders Persson

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.

Om oss

Skåne-möllan är en liten, innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Helsingborg. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Vår småskalighet gör att vi har möjlighet att vara lyhörda för våra kunders önskemål. Eftersom vi maler varje sort för sig har vi till exempel möjlighet att erbjuda våra kunder "skräddarsydda" mjölsorter, och i nära samarbete med bageri- och livsmedelsindustrin har vi utvecklat flera nya produkter.Vi har även ett nära samarbete med flera av de duktigaste lantbrukarna i vårt närområde. En stor del av spannmålsråvaran kontraktsodlas. På detta sätt kan vi odla den råvara vi bäst behöver, och nya spannmålssorter kan vi snabbt få i odling. Våra kunder är främst bagerier, konditorier och livsmedelsindustrin, men vi finns även representerade i handeln. Där hittar man våra produkter under namnet Möllarens Mjöl, som finns som vetemjöl, rågsikt, durumvete, franskbrödmix, northon spring samt våra ekologiska mjöler. Skåne-möllan har också en serie TTT-produkter som är ett komplett sortiment av spannmålsprodukter som ger dig flera möjligheter att förbättra ditt bröd med naturliga ingredienser.Genom att tillsätta en TTT-produkt till ditt befintliga recept får ditt bröd en rad goda egenskaper, till exempel längre färskhållning. Gå gärna in på vår hemsida www.skane-mollan.se och läs mer om våra TTT-produkter

Prenumerera