Konkurrensverket blir första hyresgäst i Stockholms ”Flat Iron Building” vid Norra Bantorget

Skanska har nu tecknat det första hyreskontraktet i den nya kontorsfastighet som uppförs på Torsgatan, alldeles invid Norra Bantorget i Stockholm. Det är Konkurrensverket som hyr ca 3.000 kvm lokaler i fastigheten som efter sin karaktäristiska form kallas för Stockholms egen ”Flat Iron Building”.

Uthyrningen till Konkurrensverket motsvarar drygt en femtedel av den totala uthyrningsbara ytan i fastigheten. Kontorshuset får moderna och flexibla lokaler med närhet till Cityterminalen och centralstationen och beräknas stå färdigt i december 2008.

Fastigheten utgör en del av det stora förändringsarbete som nu pågår kring Norra Bantorget och som förändrar området till att bli en fräsch och integrerad del i Stockholms city. Skanska deltar aktivt med sin breda expertis som samhällsbyggare och utvecklar förutom kontorsfastigheten även bostadsrätter i samma kvarter och bygger hyresrätter åt Familjebostäder. Närmare Cityterminalen bygger Skanska också Stockholms största hotell, Clarion Hotel Sign, som öppnar i februari 2008.

– Vi välkomnar Konkurrensverket till ”Flat Iron Building” i Stockholm och gläds över det kraftigt ökande intresse som hyresmarknaden visar för den moderna stadsdel som växer fram kring Norra Bantorget. Områdets närhet till kommunikationer och den stora blandning av verksamheter som nu växer fram i området, med hotell, bostäder, service och kontor, är attraktivt för många lokalhyresgäster, säger Håkan Danielsson, VD för Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar