Skanskas Flat Iron Building attraherar ytterligare hyresgäster

Skanska Fastigheter Stockholm har tecknat ett flertal nya hyreskontrakt för kontorsfastigheten Flat Iron Building i centrala Stockholm. Till de nya hyresgästerna hör Diskrimineringsombudsmannen, Collector Finance & Law, Energimarknadsinspektionen samt Wenell Management.

Från och med den 1 januari 2009 har riksdagen beslutat att slå samman de fyra diskrimineringsombudsmännen DO, JämO, HomO och HO vilket innebär en gemensam myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. I samband med sammanslagningen flyttar den nya myndigheten in i Skanskas nya kontorsfastighet vid Norra Bantorget. Hyreskontraktet omfattar ca 3 300 kvm.

Collector Finance & Law, Energimarknadsinspektionen och Wenell Management kommer att hyra ca 400 kvm vardera. Skanskas Flat Iron Building är därmed uthyrd till ca 70 % med 4 000 kvm återstående kontorsyta vilken efter behov kan delas upp från 400 till 2 100 kvm. Sedan tidigare har hyresavtal tecknats med Konkurrensverket, Hexagon och Tetra Pak. Huset omfattar totalt ca 13 500 kvm kontorslokaler och färdigställs i december 2008.

– Vi upplever en fortsatt stark efterfrågan på moderna och effektiva kontorslokaler i Stockholmsregionen och är mycket glada över att så många företag väljer att flytta till våra nya, attraktiva lokaler i Stockholms innerstad, säger Jan Odelstam, VD Skanska Fastigheter Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar