Alexandra Stråberg ny chef för Research & Analysis på Skanska Financial Services

Skanska stärker sin omvärldsanalys genom rekryteringen av Alexandra Stråberg som ny chef för Research & Analysis på Skanska Financial Services. I rollen ansvarar hon för Skanska Financial Services marknadsanalyser som stöttar strategiska affärsbeslut på Skanskas alla marknader.

Alexandra Stråberg tillträder sin nya tjänst den 2 april och kommer närmast från Näringslivets Ekonomifakta där hon varit chef sedan 2006. Dessförinnan har Alexandra arbetat på Svenskt Näringsliv och Ekonomistyrningsverket.

– Vi tror att Alexandras yrkesmässiga erfarenhet, hennes kreativitet samt kommunikativa styrka kommer att bli en tillgång för Skanska, SFS och Research & Analysis. Med den här rekryteringen vill vi förstärka den kommunikativa inriktningen, säger Pär Lageryd, Head of Treasury, Skanska Financial Services AB.

Skanska Financial Services AB ansvarar för koncernens centrala finansverksamhet. Målsättningen är att vara den bästa leverantören av strategiska finansiella tjänster och produkter för Skanskas operativa enheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Lageryd, Head of Treasury, Skanska Financial Services AB, tel 010-448 20 82

Catharina Jevrell, PR-ansvarig Skanska AB, tel 010-448 48 11

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar