Alingsåshem får Skanskas gröna framtidspris

Alingsåshem tilldelas priset för att de under ett flerårigt samarbete med Skanska framgångsrikt renoverat miljonprogramhus och byggt nytt med fokus på utveckling av gröna lösningar.

Skanskas gröna framtidspris lyfter fram kunder och samarbetspartners till Skanska som bidrar till att utveckla gröna lösningar och driva på arbetet med att skapa ett hållbart samhällsbyggande. Alingsåshem AB får utmärkelsen för att uppmärksamma deras satsning på gröna lösningar i ombyggnaden av miljonprogramområdet Brogården i Alingsås.

– Alingsåshem har tagit ansvar för ett hållbart byggande genom att fokusera på helheten i området; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.  Miljonprogram-husen har fått en mycket bra energiprestanda tack vare passivhusteknik och ett antal gröna lösningar som utvecklats under projektets gång. Erfarenheterna från projektet har spridits inom Skanska och i branschen. Alingsåshem är en föregångare och värdig vinnare av det gröna framtidspriset, säger Jörgen Larsson, regionchef Skanska Sverige.

Alingsåshem tar emot priset vid Skanskas Framtidsdag i Göteborg den 24 april. Dagen är ett forum för hållbart samhällsbyggande där Skanska samlar politiker, kunder, opinionsbildare och studenter för diskussion och inspiration kring hur vi kan skapa levande och hållbara städer.

Priserna för Skanskas gröna framtidspris övriga två kategorier, bästa offentliga kund och privata kund, har delats ut vid Skanskas framtidsdagar i Malmö respektive Stockholm. Polismyndigheten i Skåne mottog priset som bästa offentliga kund medan priset som bästa privata kund gick till Diligentia. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Jorlöv, projektchef, Skanska Sverige, tel: 010-448 60 18

Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 44 40

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media