Billigt blir ofta dyrt i längden

Billigt blir ofta dyrt i längden - Nytänkande byggpolitik kan spara miljarder och minska miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn står för ca 40 procent av energiförbrukningen i Sverige och gör av med 70 miljoner ton material och 3 miljoner ton kemiska ämnen årligen. Med sådana volymer är det uppenbart att all byggupphandling borde styra mot hållbarhet i miljöhänseende - med en betydligt större kontroll över den långsiktiga driften av hus, vägar och bostäder. En förändring som dessutom kan spara minst 10 miljarder kronor per år till samhället. Skanska presenterar i dag en rapport om hur byggsektorn kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Rapporten presenteras på ett seminarium i Almedalen där miljöminister Lena Sommestad medverkar. Rapporten visar att om driftskostnaderna bara kunde sänkas med 5 procent genom implementering av olika åtgärder skulle det minska kostnaderna med cirka 10 miljarder kronor per år. I dag styr upphandlingar oftast mot det alternativ som enbart är billigast vid färdigställandet, trots att det är i driftsskedet som de stora kostnaderna finns. Livscykelkalkyler - där man tar hänsyn till en byggnads hela livslängd - saknas nästan helt. Hur livscykelkostnaderna kan minskas är avgörande ur både ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv. - De överlägset största beställarna - de offentliga - har kraft och möjlighet att påverka och förändra genom ökade krav, ett ansvar de tar i alldeles för liten utsträckning i dag, säger Mats Williamson, VD Skanska Sverige. För en byggnad med en livslängd på cirka 50 år står kostnaden för uppförandet för cirka 10 procent av totalkostnaden. Resterande 90 procent tillkommer under de 50 åren då byggnaden nyttjas, slits och renoveras. - Speciellt vid offentlig upphandling kan det tyckas att det borde ligga i den offentliga sektorns intresse att inte enbart titta på de kortsiktiga ekonomiska aspekterna utan även inkludera en samhällsekonomisk analys - vad kostar det här totalt sett och vilka miljömässiga externa effekter uppstår, säger Robert Lundmark, fil dr nationalekonomi och författare till rapporten. Det är märkligt att det inte görs i större utsträckning. - Incitamenten för att tänka långsiktigt och projektera med tekniska lösningar som reducerar samhällsekonomiska kostnader är i dag alldeles för små för aktörerna inom byggsektorn, säger Mats Williamson. Kraven på entreprenörerna borde vara betydligt högre att ta fram långsiktigt hållbara och totalt sett kostnadseffektiva lösningar. Rapporten och bilder finns tillgängliga på www.skanska.se För ytterligare information, kontakta: Anna Gullerström, pressansvarig Skanska Sverige, tel. 070-330 64 07, anna.gullerstrom@skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040707BIT00020/wkr0001.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar