Byggstart för vårdboende i Uppsala

Nu tas första spadtaget för det moderna vård- och omsorgsboende i centrala Uppsala som Skanska utvecklar i samarbete med Vardaga. Här skapas 72 boendeplatser i sex våningsplan varav fyra utgör boendeplan.

På översta våningsplanet byggs en pergola med möjlighet till odlingslotter. Vidare byggs det på samma våning flera rum för trivsel- och rörelse-aktiviteter, loger för samvaro med anhöriga, samt en lägenhet för närstående.

Närvarar vid spadtaget gör bland andra Ebba Busch, kommunalråd (KD) Uppsala och Ambeas VD Fredrik Gren. Från Skanska deltar bland andra Joachim Holmberg, affärsutvecklingschef, och Fredrik Hjortzen, projektutvecklare.

Tid: Måndag 8 september, kl. 13-15

Plats: Kungsängsgatan 68, Uppsala

Ingen förhandsanmälan krävs. Tänk dock på att vi håller till på en byggarbetsplats, så det kan vara lerigt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Westher, verksamhetsutvecklare, Sverige AB, tel: 010-448 92 12.

Fredrik Hjortzén, projektutvecklare, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 42 27.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.