Chalmersstudenter vinner Skanskas studenttävling

Jenny Ackemar och Saara Franzelius som studerar arkitektur på Chalmers tekniska högskola, vinner studenttävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge med bidraget ”Maxa staden”.

– Det är ohållbart med byggnader och ytor i Göteborg som står tomma större delen av dygnet, anser vinnarna.

Bidraget ”Maxa staden” går ut på att staden kan maximeras över dygnet. Att fler människor kan få bättre tillgång till det offentliga rummets resurser.

– Med större tillgänglighet ökar chansen att fler människor gör staden till sin egen plattform och därmed bidrar till ett mer levande och tolerant samhälle, anser vinnarna av Skanska Sustainable Cities Challenge i Göteborg, Jenny Ackemar och Saara Franzelius.

Juryns motivering: ”Det vinnande bidraget uppmanar till ett mer aktivt och personligt förhållningssätt till stadens ytor, något som skapar möten i vardagen och möjligheter till ett rikare liv. Förslaget är genomförbart och leder till ett mer kreativt och dynamiskt stadsliv”.

Jurymedlemmar:

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren 

Anna Graaf, Hållbarhetschef White Arkitekter 

Micko Pettersson, VD Skanska Fastigheter Göteborg

Carmith Mårtensson, Affärsutveckling, Skanska Nya Hem

– Det vinnande bidraget är synnerligen intressant och skulle kunna förverkligas och därmed göra staden mer attraktiv och tolerant. Framtidsdagen är en av årets höjdpunkter där studenter, forskare, politiker och näringsliv möts för att diskutera hur vi kan utveckla samhället, säger Anders Erlandsson, regionchef Skanska Sverige.

Studenttävlingen, Skanska Sustainable Cities Challenge ingår för andra året i rad i Skanskas Framtidsdag och priset är en studieresa till New York. Årets tema är ”den levande staden”, hur fler människor skall kunna leva tillsammans i våra städer på ett resurssnålt, effektivt och tryggt sätt.

Skanskas Framtidsdag är ett av Sveriges främsta forum för stadsutveckling och samhällsbyggande och vänder sig till politiker, studenter och näringsliv. Framtidsdagarna arrangeras för sjätte året i rad i Göteborg, Malmö och Stockholm och samlade förra året cirka 900 deltagare.

För mer information om Skanska Sustainable Cities Challenge 2013 och Skanskas Framtidsdag, vänligen besök:

http://www.skanskasustainablecities.se/

http://www.skanska.se/skanskasframtidsdag

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Schenholm, projektledare, Skanskas Framtidsdag, tel: 010-448 09 91

Anders Erlandsson, regionchef Skanska Sverige, tel: 010-448 41 16

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera