Designstudent vinner Skanskas studenttävling

Dawid Dawod, som studerar på Designhögskolan i Umeå, vinner studenttävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge med bidraget ”Urban Fresh”. Idag presenterar han sina visioner för beslutsfattare inom politik och näringsliv på Skanskas Framtidsdag i Stockholm.

– Det är synnerligen inspirerande att få höra studenternas bidrag och det är en uppskattad programpunkt på Framtidsdagen. Det märks att det här är viktiga och intressanta frågor för studenterna, säger Johan Karlström, Skanskas koncernchef.

Juryns motivering:
”Det vinnande bidraget är en innovativ lösning där ett system för närodlade livsmedel skapar möten mellan människor vid kollektiva knytpunkter. Genom dessa nya mötesplatser träffas människor från olika kulturer i vardagen och dessutom skapas lokala arbetstillfällen i vår framtida stadsmiljö. Bidraget är väl genomtänkt och uppmuntrar till förändring. Framförandet gjordes på ett inspirerade och övertygande sätt.” 

Jurymedlemmar:

Tomas Rudin, oppositionsborgarråd Stockholm och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden Stockholm (S)

Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande Haninge (M)

Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

Peter Neuberg, Regionchef Skanska Bostäder Stockholm

– Det var en självklarhet att lämna in mitt bidrag och få möjligheten att knyta nya kontakter och utbyta tankar och idéer med dagens samhällsbyggare, säger Dawid Dawod, vinnare av Skanska Sustainable Cities Challenge i Stockholm.

Studenttävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge ingår för andra året i rad i Skanskas Framtidsdag och priset är en studieresa till New York. Årets tema är ”den levande staden”, hur fler människor skall kunna leva tillsammans i våra städer på ett resurssnålt, effektivt och tryggt sätt.

Skanskas Framtidsdag är ett av Sveriges främsta forum för stadsutveckling och samhällsbyggande och vänder sig till politiker, studenter och näringsliv. Framtidsdagarna arrangeras för sjätte året i rad i Stockholm, Göteborg och Malmö och samlade förra året cirka 900 deltagare.

För mer information om Skanska Sustainable Cities Challenge 2013 och Skanskas Framtidsdag, vänligen besök:

http://www.skanskasustainablecities.se/

http://www.skanska.se/skanskasframtidsdag

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Schenholm, projektledare, Skanskas Framtidsdag, tel: 010-448 09 91

Catharina Jevrell, proaktiv press och pr-ansvarig, Skanska, tel: 010-448 48 11

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera