Diligentia får Skanskas gröna framtidspris

Fastighetsbolaget Diligentia tilldelas priset för att de har en tydlig ambition att ligga i framkant i miljöfrågorna. Det tydliga fokuset på miljö och hållbarhet genomsyrar ombyggnadsprojektet Sveavägen 44 i Stockholm och bidrar till utvecklingen av grönt byggande.

Skanskas gröna framtidspris lyfter fram kunder och samarbetspartners till Skanska som bidrar till användningen av gröna lösningar och driver på ett hållbart samhällsbyggande. Diligentia har valt att certifiera sina byggnader enligt Miljöbyggnad eller BREEAM. Projektet Sveavägen 44 i centrala Stockholm är på god väg att uppnå sin höga målsättning att certifieras i BREEAM på nivå Excellent.

– Diligentia har tagit ansvar för ett hållbart byggande genom att ställa höga krav på bland annat energieffektivitet i sin upphandling. Effektiva gröna lösningar som till exempel lagring av energi i berget under byggnaden, solfångare och gröna tak bidrar till mycket god energiprestanda, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige.

Diligentia tar emot priset vid Skanskas Framtidsdag i Stockholm den 9 april. Dagen är ett forum för hållbart samhällsbyggande där Skanska samlar politiker, kunder, opinionsbildare och studenter för diskussion och inspiration kring hur vi kan skapa levande och hållbara städer. Priserna för Skanskas gröna framtidspris övriga två kategorier, bästa offentliga kund och bästa samarbetspartner, delas ut vid Skanskas framtidsdagar i Malmö respektive Göteborg. I Malmö mottog Polismyndigheten i Skåne priset som bästa offentliga kund. Priset som bästa samarbetspartner kommer att delas ut den 24 april i Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Victor Verboog, distriktschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 07 47

Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 44 40

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media