Förändringar i ledningen för Skanska Sverige

Från och med 1 oktober sker ett par förändringar i ledningen för Skanska Sverige.

Ny vice VD med ansvar för husbyggnadsregionerna i Stockholm och Skåne blir Pierre Olofsson som redan ingår i ledningen. Han är idag verksamhets-direktör med ansvar för flertalet supportfunktioner.

- Pierre Olofsson har gedigen erfarenhet från såväl supportfunktioner som från linjeorganisationen. Han har tidigare i flera år arbetat som regionchef för husbyggnadsverksamheten i Skåne och har därför en perfekt bakgrund för rollen som vice VD, säger Anders Danielsson, VD för Skanska Sverige.

Ny medlem av Skanska Sveriges ledning som verksamhetsdirektör blir Mats Nyström som idag är regionchef för bostadsbyggandet i Stockholm.

- Mats Nyström har många års erfarenhet som regionchef och vår ambition är att bygga kompletterande erfarenheter från linjeorganisationen och supportfunktioner. Inom verksamhetsstöd ryms utvecklingen av våra gröna satsningar och det viktiga arbetsmiljöarbetet. Mats Nyström blir ett bra tillskott i ledningen.

Johan Ellerstedt, som idag är vice VD för husregionerna i Stockholm och Skåne, kommer att tillträda en tjänst som VD för ett bolag som ska investera i och utveckla hyresrätter, Skanska Hyresbostäder AB. Inledningsvis kommer han att arbeta med att utreda affärsmöjligheterna för hyresrätter på den svenska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 44 40
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2010 till cirka 23 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2010 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

 

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar