Fördelaktig prisutveckling på nybyggda bostäder – bostadsrättsmarknaden infriar storstadsbornas vinstförväntningar

I centrala Stockholm och Göteborg har den genomsnittliga prisutvecklingen för nybyggda bostadsrätter varit bättre än för äldre bostadsrätter under de senaste åtta åren. I Malmö har utvecklingen varit mer ojämn. Detta visar Skanskas bostadsrapport 2013.

Skanskas bostadsrapport 2013 fokuserar på de ekonomiska aspekterna av att köpa bostadsrätter i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö.

Rapporten baseras dels på en YouGov-undersökning med 1016 svarande som visar att drygt varannan storstadsbo kan tänka sig att köpa en nyproducerad bostadsrätt. Fyra av tio tror också att de kommer att göra en vinst på 6-20 procent på sin bostadsrätt på fem års sikt. Endast två procent tror att de kommer att göra en förlustaffär.

Rapporten visar att storstadsbornas förväntningar på värdeutveckling har legat i linje med den faktiska prisutvecklingen under de senaste åtta åren.
I Stockholm och Göteborg har prisutvecklingen för nybyggda bostadsrätter (byggda 2002–2012) varit bättre än prisutvecklingen för äldre bostadsrätter (byggår före 2002). I Malmö har prisutvecklingen på både nybyggda och äldre bostadsrätter varit mer ojämn och även negativ under flera år. Detta visar försäljningsstatistik från Mäklarstatistik som analyserats i rapporten.

Som exempel: Nybyggda bostadsrätter i centrala Stockholm som köptes år 2008 och såldes år 2012, ökade i snitt 22 procent i värde samtidigt som äldre bostadsrätter hade en snittökning på 18 procent under samma jämförelseår. Nybyggda bostadsrätter som köptes 2008 och såldes 2012 i Göteborg hade i snitt ökat med 26 procent samtidigt som de äldre bostadsrätterna ökade 24 procent.

Att prisutvecklingen generellt sett varit bättre på nybyggt kan förklaras av att när man väl står i begrepp att köpa upptäcker man också fördelarna med en ny och fräsch bostad. Det kan exempelvis vara avsaknad av renoveringsbehov, låg energiförbrukning, bra planlösning och hög standard, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya hem.

I bifogad bilaga finns Skanskas bostadsrapport 2013 i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef, Skanska Nya hem, tel: 010-448 25 52

Catharina Jevrell, PR-ansvarig, Skanska AB, tel; 010-448 48 11

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanskas bostadsrapport

Skanskas bostadsrapport 2013 fokuserar på de ekonomiska aspekterna av att köpa bostadsrätter i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö. Rapporten baseras på två faktadelar: en statistisk undersökning från YouGov och analys av data som beställts av Mäklarstatistik och Hittabf.se i syfte att jämföra prisutvecklingen för nybyggda respektive äldre blandbostadsrätter i stadskärnorna. Rapporten kartlägger även hur kvadratmeterpriserna på nyproducerade bostadsrätter som sålts direkt från byggbolaget har förhållit sig till kvadratmeterpriserna på äldre bostadsrätter.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.