Företag från Ängelholm ger nytt liv åt gammal isolering – finalist i Skanskas Deep Green Challenge

SUEZ Recycling från Ängelholm är en av finalisterna i tävlingen Deep Green Challenge där Skanska letar efter innovativa lösningar som kan bidra till minskad klimatpåverkan. 

Skanska behöver fler gröna lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan för att nå målet att vara klimatneutrala till 2050. Med tävlingen Deep Green Challenge letar Skanska efter innovativa lösningar inom material, installationer, energieffektivitet och förnyelsebar energi och bränslen. Vinnaren belönas med 50 000 kronor samt möjligheten att bli avtalsleverantör till Skanska.

Ny teknik är avgörande för att Skanska Sverige ska uppnå målsättningen att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2050. Med nuvarande metoder och material når vi inte hela vägen fram. Branschen är beroende av ny innovativ teknik för att minska utsläppen ytterligare. Deep Green Challenge är en viktig pusselbit för att hitta nya lösningar, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige.  

SUEZ hanterar spill från isolermaterial vid nybyggnation och ser till att det hämtas vid byggplatsen, återvinns och får nytt liv som lösullsisolering. Projektet ligger i linje med EU:s mål att 70 procent ska återvinnas år 2020 men också med Skanskas tuffa målsättning för mörkgrönt byggande där 100 procent ska återvinnas.

Vinnaren utses under finaldagen den 5 oktober, kl. 12-17 på Skanskas huvudkontor i Stockholm.

Läs mer om tävlingen och dess finalister  > >

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige AB, tel: 010 - 448 82 51

Skanskas direktnummer för media, tel: 010 - 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.