Förlikning med kommuner om skadestånd

Skanska har tillsammans med NCC och Trafikverket nått en förlikning med åtta kommuner som väckt talan mot bolagen om skadestånd i anslutning till det asfaltmål som avgjordes i domstol under 2007 och 2009.

Förlikningen omfattar åtta av de nio kommuner som väckt talan och innebär att kommunerna återkallar sin talan mot bolagen mot att bolagen tillsammans betalar 21 miljoner kronor till kommunerna. Uppgörelsen innebär inget ställningstagande i ansvarsfrågan.

De nio kommunernas ursprungliga krav var 57 miljoner kronor. Den nionde kommunen Linköping ingår inte i uppgörelsen.

Kommunernas talan är en följd av de domar som avkunnats i Stockholms Tingsrätt 2007 mot Skanska och Trafikverket och av Marknadsdomstolen 2009 mot NCC. Ärendet hänför sig till upphandlingar för omkring 10 år sedan.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel: 010–448 88 38.
Direktnummer för media, tel: 010–448 88 99.
 


Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar