Globalt pris till Skanskas tunnelbygge i Norsborgsdepån

Norsborgsdepån har kammat hem titeln ”Outstanding Project of the Year 2015” som delas ut av International Tunnelling and Underground Space Association (ITA).

Priset delas ut i syfte att uppmärksamma intressanta och väl genomförda projekt världen över. Bland ett hundratal tävlingsbidrag valde den internationella juryn ut nio finalister i tre kategorier. Nu har Norsborgsdepån korats som vinnare i kategorin ”Outstanding Project of the Year” framför två australiensiska tunnelprojekt.

Skanskas arbeten i Norsborgsdepån, som pågick mellan 2013 och 2015, omfattade tre bergrum för förvaring av tunnelbanetåg nattetid. Hela 1 000 000 ton berg lossades för att ge plats åt bergrummen som är 450 meter långa och mellan 20 och 24 meter breda. Läs mer om projektet här.

Kandidaterna och vinnarna har bedömts på flera kriterier, bland andra innovationsförmåga i utformning och konstruktion samt förmåga att utveckla kostnadseffektiva lösningar och att minska störningar i stadsområden. Norsborgsdepån har både boende och näringsidkare som närmsta grannar och Skanska lade stor vikt vid planering och kommunikation för att störa så lite som möjligt. Exempelvis anpassade projektet sina sprängningar så att de inte sammanföll med den närliggande förskolans vilostunder.

The International Tunnelling and Underground Space Association (ITA) är en internationell organisation, som syftar till att främja användningen av det underjordiska utrymmet som en lösning för en hållbar utveckling.

Mer information om ITA här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Hogård, Projektchef, Skanska Sverige, tel: 010-448 03 61

Mia Trahn, Presstalesman, Skanska, tel: 010-448 44 40

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media