Hallen största problemområdet i svenska hem

För många skor, utrymmeskrävande ytterkläder och brist på sittplats. Det är några av de faktorer som gör hallen till det största problemområdet i svenska hem. Men det är inte bara hallen som ger upphov till irritation, även köket och badrummet toppar listan. Det visar en ny undersökning från Skanska.

Hemmet är inte alltid så organiserat och prydligt som vi önskar och många gånger skapas oordning och irritation på grund av dåliga förvarings- eller planlösningar. Det framkommer i en ny undersökning som Skanska genomfört. 27 procent av de tillfrågade upplever att hallen är det största problemområdet, där brist på utrymme för kläder och skor samt avsaknad av sittplats är de främsta anledningarna till problem.

– Hallen är det första rummet man ser när man kommer in i en bostad. Därför tycker många att det är viktigt att första intrycket av hemmet känns organiserat och prydligt. Vi ser en efterfrågan på smartare förvaringslösningar, inte minst för hallen, och detta är något som vi ständigt arbetar med att förbättra i våra nyproducerade bostäder, säger Ilona Hobor, Consumer Insight Manager på Skanska.

Undersökningen visar också att 29 procent inte anser att hemmet tillgodoser deras behov.

– I äldre bostäder saknas det ofta rymliga platsbyggda förvaringslösningar, vilket är förknippat med att vi äger betydligt mer kläder och prylar idag än förut, när de här bostäderna byggdes. I nyproducerade bostäder är förvaringen och hallytan i regel mer tilltagna för att kunna möta våra moderna behov, säger Ilona Hobor.

Topplista – största problemområdena i svenska hem:

  1. Hallen
  2. Köket
  3. Badrummet
  4. Vardagsrummet
  5. Sovrummet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilona Hobor, Consumer Insight Manager Skanska, tel: 0722-41 55 73, e-mail: Ilona.hobor@skanska.se

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd i juni 2013 via Skanskas Bopanel med 1367 medlemmar, med 536 svarande i denna undersökning.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar