Här är tekniken vi helst vill ha i våra hem

Sverige beskrivs ofta som ett land med många så kallade ”early-adopters” när det kommer till ny teknik. En ny undersökning från Skanska visar att det finns ett stort intresse för smart hemelektronik. Högt upp på önskelistan hamnar digitala lås och robotteknologi som majoriteten föredrar framför röststyrda assistenter som exempelvis Google Home och Amazon Alexa.

Byggbolaget Skanska har i en riksrepresentativ undersökning från Kantar Sifo tagit reda på vilka tekniska lösningar vi önskar i våra bostäder. Resultatet visar att 29 procent helst vill ha smart hemelektronik, exempelvis fjärrstyrd belysning. Nästan lika många, 27 procent, svarar att de vill ha digitala lås och larm som kan styras på distans.

Även inbyggda ljudsystem står högt i kurs hos många, särskilt bland unga. En av fyra i åldern 18 till 29 år svarar nämligen att de vill ha ett inbyggt ljudsystem i sin nästa bostad. Röststyrda assistenter, så som Google Home och Amazon Alexa, tycks dock inte ha slagit igenom ännu. Endast tre procent önskar sig nämligen en röststyrd assistent till sin nästa bostad.

– Digitaliseringen och ny teknik förändrar våra levnadsvanor, som bostadsutvecklare måste vi därför ständigt se hur vi kan möta dessa nya behov. Den lavinartade ökningen av handel på nätet är ett exempel på det. Många handlar i dag mat och andra varor online och vill kunna få leveranser även när de inte befinner sig i hemmet. Kylrum i fastigheternas entréer är exempel på en lösning som vi kan komma att se i framtiden. Det finns även en önskan att kunna styra många funktioner i bostaden digitalt, säger Magnus Lambertsson, marknads- och försäljningschef på Skanska Nya Hem. 

Även om efterfrågan på digitala tjänster är stor har själva digitaliseringsresan dock bara börjat. På sikt kan digitaliseringen transformera hur vi upplever vårt boende och vilka krav vi ställer på ett boende.

– I takt med att tekniken utvecklas och erbjuder fler möjligheter kommer även krav på andra typer av tjänster att efterfrågas. Ett möjligt scenario skulle kunna vara att bostadsutvecklare även knyter till ett visst serviceutbud till bostaden. Det skulle kunna förändra bostadsutvecklarens roll till att på sikt blir mer av en livsstilsleverantör.

Topplista: Tekniken vi helst vill ha i våra hem

1. Smart hemelektronik, ex. fjärrstyrd belysning                                29 %

2. Digitalt lås och larm som kan styras på distans                             27 %

3. Robotteknologi, ex. dammsugare eller gräsklippare                      22 %

4. Spisvakt med automatisk avstängning                                           20 %

5. Inbyggt ljudsystem, ex. Sonos eller Bose                                       16 %

Se bifogad pdf för fler resultat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Lambertsson, marknads- och försäljningschef, Skanska Nya Hem, tel: 010-448 25 52

Annika Svensson, PR-ansvarig, Skanska, tel: 010-448 15 15

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

.

Om undersökningarna

Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Kantar Sifo med ett statistiskt säkerställt urval över hela landet med 1 000 respondenter. Undersökningen genomfördes i januari 2018.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar