Högsta nivå för Skanskas projekt enligt CEEQUAL miljöcertifiering

Järnvägsprojektet TGOJ-porten utanför Grängesberg är det första i Sverige att certifieras enligt högsta nivån Excellent enligt miljöcertifieringen CEEQUAL för infrastruktur-, väg- och anläggningsprojekt. Även projekt trafikplats Jung utanför Vara har nyligen certifierats med gott resultat.

Under 2011 lanserades den brittiska miljö- och hållbarhets-certifieringen CEEQUAL för infrastruktur-, väg- och anläggningsprojekt i Sverige. Det första svenska järnvägsprojektet som certifierats är Skanskaprojektet TGOJ-porten som avslutades i oktober 2012.

Projektet omfattar byte till en betongbro avsedd för tågtrafik i två plan utanför Grängesberg. Högsta nivån Excellent uppnåddes bland annat för planeringen av projektet som innebar en minimerad markanvändning och en näst intill obefintlig vattenförbrukning. Massor och krossmaterial har kunnat återanvändas och på så sätt minimerat behovet av inköpt material.

För oss på Skanska är miljön alltid i främsta fokus och vi försöker ständigt hitta effektiva lösningar för att kunna bygga våra projekt med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt. CEEQUAL-certifieringen hjälper oss att reflektera över varje steg på ett strukturerat sätt, säger Johan Gerklev, miljöchef i Skanska Sverige.

Även trafikplats Jung vid E20 i Vara har nyligen certifierats enligt CEEQUAL till nivån Very Good. Skanska har genomfört projektet med Trafikverket som kund. Projekteringen innebar minskad materialåtgång och en tidigareläggning med ungefär 10 månader.

I mars 2013 mottog dessutom Skanskas projekt Åkvarteren i Lomma Hamn det mycket goda omnämnandet ”Highly commended” på CEEQUAL Outstanding Achievement Awards 2013 i London. Omnämnandet avsåg kategorin Markanvändning och en mycket väl genomförd marksanering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Larsson, miljösamordnare, Skanska Sverige, tel 010-448 60 63

Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel 010-448 44 40

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar