Många fel i Svenska Dagbladets granskning av Nya Karolinska Solna

Skanskas sjukhusbyggen i Storbritannien har inte haft ”skenande” kostnader. Avtalet eller bygget av sjukhusen har inte påverkat vården. OPS är inte en privatisering. SvDs granskning av Nya Karolinska Solna innehåller många felaktigheter. 

Skanska tar mycket allvarligt på sina uppdrag för det offentliga. Det är samhällets gemensamma resurser som används och det ska göras på ett sätt som skapar mest samhällsnytta. Det är också viktigt att vi som skattebetalare får en korrekt bild av hur skattepengarna används. Skanska känner därför ett ansvar att bidra med fakta. 

Svenska Dagbladet har under mer än sex månader publicerat ett drygt trettiotal artiklar om Nya Karolinska Solna. Den 7 och 8 november publicerades ett par artiklar om Skanska och de sjukhus vi har byggt i Storbritannien. En genomgång av en av de artiklarna visade på ett stort antal sakfel och missvisande påståenden. Vi har publicerat genomgången på vår webbplats: www.skanska.se.

Den bärande tesen i artikeln är att kostnaden för sjukhusen har ”skenat” och idag tynger den brittiska sjukvården. Det är fel. Kostnaden för att bygga sjukhusen är enligt avtalet fast, liksom ersättningen för drift och underhåll. Kostnaderna för sjukhusen har alltså inte ökat. Det finns inte heller något samband mellan bygget och upphandlingen av sjukhusen och vården.

Under de senaste månaderna har också en rad andra felaktigheter och missvisande påståenden om kostnadsökningar och så vidare publicerats av SvD. Ett exempel är det återkommande påståendet att OPS-avtal är en form av privatisering. En uppgift som bland annat citeras ur vad SvD kallar en ”studie vid Linköpings universitet”. Vid en närmare granskning visar sig studien vara ett grupparbete av tre studenter, som dessutom utgår från SvDs artiklar.

Det är viktigt att stora offentliga projekt granskas. Vi är övertygade om att det finns mycket vi kan lära och förbättra. Den här typen av investeringar ska också debatteras, men debatten måste bygga på fakta. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Lind, Presschef, Skanska, tel: 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar