Nöjdaste medarbetarna sitter i moderna kontor

Vad är det egentligen som påverkar hur du trivs på jobbet - arbetskamraterna, kaffeautomaten eller kontoret? Skanska har i en ny undersökning kartlagt vad stockholmaren egentligen tycker om sitt kontor.

Skanska Fastigheter har i sin senaste SIFO-undersökning om trivsel på arbetsplatser undersökt vad stockholmare tycker är viktigast för att trivas på arbetsplatsen – och vad som skiljer de som trivs från de som inte trivs. Sammanfattningsvis rankas arbetskamraterna, arbetstiderna och kulturen som topp tre viktigast, men undersökningen pekar också på betydelsen av hur kontoret är utformat och framför allt vad de som inte trivs saknar på sitt kontor.

Majoriteten (82 procent) trivs ganska eller mycket bra på jobbet. Av de som anger att de trivs på sin arbetsplats uppger 58 procent samtidigt att de arbetar på ett modernt kontor. Bland de som inte trivs på sin arbetsplats är det endast 33 procent som tycker att kontoret de arbetar i är modernt.

– Moderna lokaler som är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas signalerar något om kultur och framåtanda vilket avspeglar sig i hur medarbetarna trivs. I vår undersökning syns tydligt att de som trivs inte ser någon övre gräns för hur länge man kan tänka sig att stanna hos arbetsgivaren. Att investera i lokaler där man trivs är att investera i sin personal, säger Fredrik Bergenstråhle, uthyrnings- och marknadschef, Skanska Fastigheter Stockholm.  

En nyckel till att skapa trivsamma arbetsplatser är att lokalerna anpassas till den verksamhet som ska bedrivas där. Skillnaden är stor om man anser sig arbeta på ett modernt kontor eller inte. Av de som inte arbetar på ett modernt kontor är det över var fjärde som längtar tillbaka till sitt egna rum, men bland de som arbetar på ett modernt kontor krymper den siffran till nästan en femtedel.

– I dagens mångfacetterade arbetsliv där vi konstant möts av intryck och impulser behöver vi hitta platser att skärma av och hitta vårt fokus. Att många som inte trivs saknar ett eget rum och samtidigt inte arbetar på moderna kontor bekräftar vår bild. Nya arbetssätt kräver lokaler som är anpassade för verksamheten, förklarar Fredrik Bergenstråhle.

Ta del av och ladda ned undersökningen: https://www.skanska.se/jobbtrivsel

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Bergenstråhle, uthyrnings- och marknadschef, Skanska Fastigheter Stockholm, tel: 010–448 16 67

Annika Svensson, PR-ansvarig, Skanska, tel: 010–448 15 15

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.  I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick  2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016  cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar