Petra Krüger tar över som regionchef för Skanskas bostadsutveckling i Sydsverige

Petra Krüger har utsetts till ny regionchef för Skanskas bostadsutveckling inom Nya Hem Öresund. Hon ersätter Thomas Heinegård som går vidare till Skanska Hyresfastigheter. Petra, som tillträder sin tjänst omgående, kommer närmast från BoKlok.

– Vi är mycket glada över att välkomna Petra Krüger som ny regionchef för Skanska Nya Hem Öresund. Hon har en mycket bra bakgrund för uppgiften med erfarenheter från verksamhetens alla led, kombinerat med spännande perspektiv från tiden inom BoKlok, säger Håkan Stenström, vice vd, Skanska Sverige AB.

Petra Krüger arbetade under åren 2004-2008 som distriktschef inom Skanska Nya Hem Öresund och därefter som affärschef i regionen. Hon har även arbetat med bostadsutveckling inom Skanskas nordiska enhet innan hon 2010 började på BoKlok där hon har ansvarat för affärs- och projektutveckling på ledningsnivå.

– Jag ser fram emot att få arbeta med flera av regionens duktigaste bostadsutvecklare. Det är inspirerande med Skanskas tydliga fokus på samhällsutveckling. Tillsammans med Malmö stad och Fastighetskontoret kommer vi fortsätta att utveckla flera innerstadsområden. I Lund har vi närmast produktionsstart vid Arenaparken. Vi ser spännande möjligheter för fler bostadsprojekt i centrala lägen, säger Petra Krüger.

Petra Krüger ser fram emot att få arbeta med sociala frågor på Skanska. Ett exempel är kvarteret Sjösättningen i Västra Hamnen, Malmö. Där arbetar Skanska Nya Hem tillsammans med Malmö stad med en social agenda som också kan användas som erfarenhetsbank för kommande markanvisningar. Handlingsplanen ska resultera i ökad mångfald och sysselsättning samt göra kvarteret mer tillgängligt.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största bygg- och projektutvecklingsföretag. Verksamhet bedrivs inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsenheten hade cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2014 till cirka 30 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 1 700 nya hem under 2014.

För ytterligare information, kontakta:

Petra Krüger, regionchef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 35 21

Olle Rundgren, kommunikationsansvarig, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 67 94

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar