Skanska bygger äldreboende i Norrköping

Skanska har slutit avtal med Norrköpings Kommun om uppförande av ett nytt äldreboende intill Vrinnevi Sjukhus. Det blir ett hus med fyra våningar, inklusive entréplan, om totalt 7400 kvadratmeter. Ordervärdet är drygt 125 miljoner kronor. 

Äldreboendet med namnet Diademet är det första av fyra liknande boenden som Norrköpings kommun ska bygga i staden. Huset får 60 lägenheter, gemensamhetsutrymmen, tillagningskök och personalutrymmen. Därtill anläggs en yttergård med grönska och en damm.

– Det här är vårt första offentliga byggprojekt i denna storlek i Norrköping på många år, vilket naturligtvis är väldigt glädjande. Vi är också glada över att Norrköpings kommun delar våra värderingar om hållbart byggande och valt att göra detta till ett minienergihus. Det är väl genomtänkt i utförande med murade tegelfasader, generösa balkonger och gemensamhetslokaler och järnspisar i köken, säger Marcus Sandlund, Projektchef Skanska Sverige AB.

Diademet byggs enligt kraven för minienergihus i Feby 12 som ägs av Sveriges centrum för nollenergihus. Minienergihus är hus som har en hög komfort, håller god kvalitet, använder minimalt med energi och har låga koldioxidutsläpp.

Äldreboenden ställer särskilda krav på installationer i form av styrfunktioner, alarmanordningar med mera. För att lösa detta drar Skanska nytta av tredimensionell projektering i BIM, Building Information Modelling. Genom att använda BIM kan man redan på modellstadiet lösa de svårigheter med samordning av olika projektörer som kan tänkas uppstå i ett byggprojekt. Därigenom undviks onödiga kostnader samtidigt som det blir möjligt att göra tredimensionella planer för disposition av arbetsplatsen, simulera projektets tidplan med mera.

Byggnadsarbetena har påbörjats och avsikten är att huset ska stå färdigt i april 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Sandlund, projektchef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 18 71

Jan-Erik Lundh, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 64 63

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media