Skanska bygger en ny stad i östgötaskogarna

Skanska har fått i uppdrag att skapa Sveriges i särklass största Strid I Bebyggelseanläggning, SIB, i Motala. Kund är Fortifikationsverket och kontraktssumman uppgår till cirka 100 miljoner kronor.

En fiktiv stadsmiljö kommer att uppföras mitt ute på Kvarns militära övningsfält där försvaret kan öva strid i bebyggelse under realistiska och skarpa förhållanden. Den nya anläggningen möjliggör att samöva styrkor upp till kompanis storlek (ca 150-200 soldater), idag finns bara möjligheten att öva med plutonsstorlek (ca 30-40 soldater). Projektet omfattar gator och vägar samt ett 40-tal kulissbyggnader och övningsledarbyggnader. Tanken är att staden ska erbjuda en naturlig stadsbild med skola, bostadshus, kontor, lager och butikslokaler och till del även spegla utländsk stadsmiljö. Byggstarten sker i juni och anläggningen beräknas vara färdigställd i juni 2011. Anläggningen som byggs nu kommer att bli Sveriges första där de kan öva under verklighetstrogna förhållanden med skarp ammunition och simulatorer både utanför och inuti byggnader på ett säkert sätt. Skanska har kontinuerligt levererat projekt åt Fortifikationsverket och försvaret vid Kvarns övningsområde, bland annat det nya motorområdet för stridsfordon som färdigställdes 2008. – Vårt långvariga samarbete med Fortifikationsverket och Försvarsmakten ger oss nu möjligheten att få skapa en övningsanläggning i världsklass som kommer att ge svenska soldater bättre möjlighet att förberedda sig inför sina tuffa uppgifter vid internationella insatser, säger Jan-Erik Lundh, distriktschef Skanska Sverige. Skanskas ambition under byggtiden är att arbeta utifrån konceptet Grön arbetsplats där belysning, uppvärmning och annan energiförbrukning anpassas för att vara så låg som möjligt. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter, flaskvatten blir kranvatten och mycket annat. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan-Erik Lundh, distriktschef Skanska Sverige, Tel: 010-448 64 63 Per-Lennart Berg, presstalesman Skanska, Tel: 010-448 88 28 Direktnummer för media, Tel: 010-448 88 99 Om Skanska i Sverige Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2008 till drygt 30 miljarder kronor. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Prenumerera

Dokument & länkar