Skanska bygger när Scanraff storinvesterar i ny anläggning

Skanska bygger när Scanraff storinvesterar i ny anläggning Skanska Sverige får bygguppdraget när Preems raffinaderi Scanraff i Lysekil investerar i en anläggning för att producera svavelfri diesel och bensin. Skanskas uppdrag innefattar bland annat kabelkanaler, fundament och betongstrukturer och beräknas vara värt omkring 110 MSEK. Det är med anledning av nya EU-krav på bränslen som Scanraff investerar i den aktuella anläggningen, en investering som enligt Scanraff totalt uppgår till 3,5 miljarder kronor. - Vi har mycket god erfarenhet av att samarbeta med Skanska, vilket vi gjort sedan 1960-talet, berättar Per Olsson, VD på Scanraff. De har den specialkunskap som krävs för att utföra byggprojekt på ett raffinaderi, med extrema krav på bland annat säkerhet. Uppdraget är utformat som ett s k partneringprojekt vilket bland annat innebär att Scanraff och Skanska satt tydliga gemensamma mål. Man arbetar också med öppenhet kring ekonomin i projektet. Partneringmodellen ger sammantaget en effektivare byggprocess. Byggprojektet, som kommer att sysselsätta närmare 30 tjänstemän och omkring 100 yrkesarbetare, startar omgående och beräknas pågå till årsskiftet 2004/2005. Hela anläggningen planeras stå klar i mars 2006. - Vi har under många år byggt upp den specialistkompetens som erfordras för denna typ av industribyggnation, säger Björn Molander, regionchef på Skanska. Det är väldigt roligt att vi fått förtroendet att bidra med vår kompetens i det här omfattande miljöprojektet. Skanska har haft bygguppdrag för Preem och Scanraff sedan 1960-talet. Skanska har byggt stora delar av raffinaderierna i Göteborg (1965) och Lysekil (1975) samt har kontinuerligt utfört olika bygguppdrag både i Göteborg och Lysekil. Skanska gör nu också ombyggnationer i samband med att de befintliga anläggningarna anpassas till den nya tekniken och har redan under våren gjort de förberedande mark- och grundläggningsarbetena för den nya anläggningen. Scanraff ägs av Preem Petrolium AB och är ett av Europas modernaste raffinaderier med en årskapacitet av 10 miljoner ton bränslen för fordonstrafik och uppvärmning. Syftet med det nu pågående projektet är att skapa ett svavelfritt bränsle som gör det möjligt att optimera energieffektiviteten hos nya bilmotorer vilket sänker bränsleförbrukningen och därmed utsläppet av koldioxid globalt samt reducerar utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar. Den totala investeringen uppgår till cirka 3500 MSEK. För ytterligare information, kontakta: Olle Edvardson, bitr. regionchef Skanska, tel 070-558 42 46 Per Olsson,VD Scanraff, tel. 0523-66 90 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/07/20040707BIT20760/wkr0001.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar