Skanska bygger nya hyreslägenheter i Södertälje

Skanska har fått i uppdrag av Telge Bostäder att bygga två hus med hyreslägenheter i centrala Södertälje. Totalt blir det 105 lägenheter i de två husen som får sju respektive tolv våningar.

Förberedande markarbeten har redan påbörjats och byggnaderna kommer att börja ta form till hösten. Första inflytt är planerad till andra halvan av 2014.

– Vi ser fram emot att få bidra till utvecklingen av centrala Södertälje tillsammans med Telge Bostäder. Genom vårt samarbetsavtal har vi haft möjlighet att redan på ett tidigt skede i planeringen kunnat bidra till lösningar som höjer kvaliteten och minskar kostnaderna. Vi har lagt stor vikt vid gestaltning och hållbarhetsfrågor, säger Alexandra Lauren, distriktschef, Skanska Sverige.

Avsikten är att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Det innebär höga krav på energianvändning, luftkvalitet, ljudisolering och val av byggmaterial.

Husen byggs på Storgatan intill Tom Tits Experiment vilket innebär att bostäderna kommer att ligga i direkt anslutning till Södertälje Centrum. De minsta lägenheterna får en yta på 47 kvadratmeter, fördelat på två rum och kök medan de största får fem rum och kök och 111 kvadratmeter.

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda Södertäljeborna nya fräscha, energieffektiva lägenheter. Som Södertäljes största hyresvärd med över 10 000 lägenheter är det viktigt för oss att bidra till kommunens utveckling. Vårt nära samarbete med Skanska innebär att kostnaderna kan hållas nere utan att vi behöver kompromissa med kvaliteten, säger Eva Nygren, vd Telge Bostäder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alexandra Laurén, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 65 87

Eva Nygren, vd, Telge Bostäder, tel: 08-550 227 01

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2011 cirka 1 150 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.