Skanska bygger om ”bananhuset” i Sundbyberg

Skanska har fått i uppdrag att renovera och bygga om det välkända ”bananhuset” i Sundbyberg. Uppdragsgivare är kommunägda Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. Kontraktet är värt cirka 225 miljoner kronor.

Det är ett 10-våningshus som omsluts av Esplanaden, Vasagatan och Landsvägen vid Torget i centrala Sundbyberg som Skanska nu ska renovera. Huset är byggt i slutet av 1960-talet som personalbostäder för Maraboufabriken och ska genomgå en omfattande renovering.

Arbetet omfattar ombyggnation av lägenheter med nya planlösningar och lägenhetsstorlekar. Ett antal lägenheter byggs dessutom om till seniorboende och vårdboende för stadens äldre. Fastigheten innehåller även stora butiksytor vid nya tvärbanans hållplats.

Därtill installeras nya hissar och fläktrum och huset tilläggsisoleras för att uppnå god energieffektivitet. Bostadshyresgästerna kommer efter ombyggnaden att kunna följa egen förbrukning av el och vatten. Avsikten är att huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver.

– Det här är ett spännande uppdrag som vi ser fram emot. För oss är det alltid positivt att få arbeta med kunder som delar våra värderingar beträffande hållbarhet och har en genomtänkt strategi för renoveringar. Vi gläds åt att få vara med i utvecklingen av Sundbyberg till en modern stad med bostäder som ska stå sig i många år framöver, säger Fredrik Bele, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Huset uppfördes ursprungligen som en del av miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Skanska har god erfarenhet av renoveringar av dessa hus; erfarenheter som har samlats i Sveriges största kunskapsbank kallad Miljonhemmet. Från kunskapsbanken hämtas rätt metoder för att åtgärda exempelvis betongskador, minska energianvändning och installera hissar.

– Genom åren har vi byggt det moderna Sundbyberg och har en lång tradition av stadsutveckling. När centrumkvarteren byggs om för kommande generationer har vi återigen en huvudroll. Utöver de nya lägenheterna ser vi fram emot att få utveckla helt nya butiksytor i bästa läge och en viktig träffpunkt för stadens seniorer, säger Anders Sundqvist, kommunikationschef på Förvaltaren.

Arbetet inleds i början av maj och kommer att vara slutfört 2015. Kontraktet är villkorat av beslut i Förvaltarens styrelse och Sundbybergs stads fullmäktige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Bele, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 26 99

Mia Trahn, presstalesman, Skanska AB, tel: 010-448 44 40

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera