Skanska bygger om kulturhistorisk skolfastighet på Kungsholmen i Stockholm

Skanska har vunnit ett partneringuppdrag från Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Uppdraget, som omfattar ombyggnad av Kristinebergs Slott och Kullskolan, är uppskattat till 70 miljoner kronor. 

Med anledning av ett ökande elevunderlag på nordvästra Kungsholmen i Stockholm har utbildningsförvaltningen beslutat att bygga ut Kullskolan.

Kullskolan, Kristinebergs slotts flyglar och gymnastiksalen ska tillsammans bilda en sammanhängande F-5 skola under det nya namnet Kristinebergsskolan. I och med ombyggnaden får den nya skolan en kapacitet på cirka 550 elever, en ökning med cirka 450 elever från idag.

– För oss innebär partneringprojektet med Skanska ett utvecklat samarbete med fokus på kommunikation och kvalitet, säger projektansvarig Märit Bodaxell på SISAB.

– Vi är glada att få bygga vidare på vårt tidigare samarbete. Genom långsiktig partnering förbättras våra möjligheter att förstå kundens behov och vi kan därför göra ett ännu bättre jobb, säger Bengt Staaff på Skanska.

Ombyggnaden innebär att slottsflyglarna får bland annat nya golv, väggar och tak. Den befintliga matsalen renoveras och kompletteras med ett nytt kök. Befintliga snickerier t.ex. fönster, dörrar bevaras, kompletteras och anpassas till brand-, ljud- och tillgänglighetskrav. Kullskolan får bl a nya klassrum, ett rörelserum och två mini-aulor.

Arbetet med ombyggnaden påbörjas i oktober och beräknas vara klart i december 2011.

Skanska genomför arbetet utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Ambitionen är att reducera energianvändningen för bland annat belysning och uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.

Flyglarna, gymnastiksalen och Kullskolan förvaltas av SISAB. Slottet förvaltas av Stadsholmen AB och innehåller bostäder. Både Kullskolan och flyglarna är byggda som barnhem av Frimurarorden och blev skola 1930. Flyglarna är byggda 1864-67 efter ritningar av J F Åbom. Kullskolan är byggd 1907.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Staaff, distriktschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 12 33
Märit Bodaxell projektansvarig SISAB tel: 08-508 47 019
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel: 010-448 88 38
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99


Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar