Skanska bygger trygghetsboende i Kungälv

Skanska har fått i uppdrag av Kungälvsbostäder att bygga 49 trygghetslägenheter i Komarken, Kungälv. 13 av lägenheterna anpassas för boende i behov av assistans enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Huset får fyra våningar plus ett souterrängplan med en total yta om 3 500 kvm. Lägenheterna blir i storlekarna 44–75 kvm och anpassas för maximal tillgänglighet. Trygghetsboende är en boendeform som vänder sig till hushåll där minst en person har uppnått en ålder av 70 år. Här finns, utöver lägenheter, utrymmen för samvaro, måltider, hobby och rekreation. Dessutom finns personal på plats dagligen för att på olika sätt stödja de boende. Projektet kommer att vara Svanenmärkt.

– Vi är glada över att tillsammans med Kungälvsbostäder utveckla denna eftertraktade typ av boende i kommunen. Samarbetet sker i partneringform, vilket innebär en nära samverkan mellan alla inblandade parter i projektet under hela byggprocessen, säger Ralf Gustafson, projektchef, Skanska Sverige AB.

Komarken är beläget väster om Kungälvs centrum med närhet till service, såsom som apotek och vårdcentral. I området har allmännyttiga Kungälvsbostäder de flesta av sina hyreslägenheter.

– Det här är den första nybyggnation vi gör i vårt största miljonprogramsområde. Detta blir ett välbehövligt steg i arbetet med att förnya alla våra fastigheter i Komarken, säger Bo Genvad, VD på Kungälvsbostäder.

Arbetet med trygghetsboendet är påbörjat och avsikten är att det ska stå färdigt för inflyttning i mars 2015. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ralf Gustafson, projektchef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 41 35

Eva Torberger, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 44 35

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media