Skanska förvärvar 400 byggrätter för bostäder i Uppsala

Byggrätterna som Skanska förvärvat avser kvarteret Kungsängen 24:4 som ligger på Kungsgatan i Uppsalas nya stadsdel, Industristaden.

Bostadsprojektet ska utvecklas i fyra etapper, med start i det andra kvartalet 2012. De 6-8 våningar höga husen kommer även att innehålla butikslokaler i gatuplanet.

Uppsalas nya stadsdel
Industristaden håller på att utvecklas från ett gammalt industriområde till ett nytt modernt kvarter med bostäder, butiker och kontor på ett attraktivt läge i Uppsala. När Industristaden är färdigutbyggd kommer området att bestå av cirka 800 bostäder.

Skanska Nya Hem hanterar för närvarande försäljningen av femte etappen i Industristaden, Brf Arken. Inflyttning kommer att ske från februari 2011. Den sista etappen, Brf Valhall, kommer att bestå av 55 hem. Säljstarten kommer att inledas i oktober 2010.

Skanska stärker närvaron i Uppsala
Skanska Nya Hem kommer även att utveckla cirka 90 lägenheter i det nya projektet Uppsala Entré som kommer att bestå av kontor, butiker och bostäder.

De sju husen kommer att ligga ovanpå ett galleristråk som kommer att ligga i markplan med ett gemensamt garage under marken. Etapp 1 av 3 kommer att bestå av 30 lägenheter. Säljstarten kommer att inledas första kvartalet 2011.

Skanska Nya hem kommer dessutom att hantera försäljningen av 15 radhus i Alsike, som kommer att uppföras av BoKlok, inte långt från Knivsta centrum.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Ljungdahl, affärsutvecklare Skanska Nya Hem, tel: 010 448 71 61
Niclas Strahner, pr-coach, Skanska Bostadsutveckling Norden, tel: 010 448 16 08


Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar