Skanska förvärvar bergtäkter i Norrköping och Göteborg

Skanska förstärker sitt erbjudande i Norrköpingsregionen genom köpet av Jehanders anläggningar i Östergötland. Samtidigt förvärvas delar av Vikans bergtäkt i Göteborg.

I köpet ingår bland annat bergtäkterna i Ludden och Häradsudden, strax söder om Norrköping. I dag har Skanska ett asfaltverk i Ludden och en betongfabrik i Häradsudden. Genom förvärvet av täkterna förstärker Skanska sitt erbjudande inom såväl asfalt, betong och bergmaterial som väg- och anläggningssidan i Östergötland.

Skanska förvärvar samtidigt cirka 170 000 kvm mark på Hisingen i Göteborg, vilket omfattar delar av bergtäkten Vikan. Den långsiktiga driften av den för Göteborgsområdet strategiska bergtäktsverksamheten i Vikan säkerställs av förvärvet.

– Skanska förstärker med dessa förvärv sin närvaro och sitt samlade erbjudande i Norrköpings- och Göteborgsregionerna, som båda är intressanta tillväxtmarknader för Skanska, säger Daniel Bergström, marknadschef inom Skanskas bergmaterialverksamhet.

– Vi är nöjda med att få en köpare som kommer att fortsätta driva verksamheten, vilket också en trygghet för personalen. För oss är det ett strategiskt val att lämna Norrköping och istället fokusera på våra övriga anläggningar, säger Pär Åström, vd för Jehander.

Samtliga nio anställda erbjuds fortsatt anställning inom verksamheten, som tas över av Skanska den 1 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Bergström, marknadschef Skanska Asfalt och Betong, Skanska Sverige AB, tel 010-448 01 77

Mia Trahn, presstalesman, Skanska AB, tel 010-448 44 40 

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 33 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar