Skanska hyr ut ytterligare 2 500 kvm åt ÅF i pågående kontorsprojekt i Göteborg

Skanska har sedan tidigare tecknat ett 14-årigt hyreskontrakt med teknikkonsultföretaget ÅF om 7 500 kvm i ett kontorshus med intilliggande parkeringshus, som idag byggs på Grafiska vägen. ÅF utökar nu sin yta med ytterligare 2 500 kvm. Fastigheten beräknas stå klar för inflyttning i januari 2014.

Skanska utvecklar kontoret tillsammans med ÅF och projekteringen av de tekniska installationerna leds av ÅFs konsulter inom bland annat energieffektivisering, VVS, el, belysning och akustik. Fastigheten kommer att få en stark miljöprofil och ska bland annat certifieras enligt den högsta nivån i det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) samt GreenBuilding. Fastigheten blir därmed Skanskas tredje miljöriktiga kontorshus i Göteborgsområdet och även ett nytt landmärke i porten till Göteborg.

– Både Skanska och ÅF har höga miljökrav. Tillsammans med ÅF utvecklar vi framtidens arbetsplatser. Det blir en energieffektiv, miljöanpassad kontorsfastighet i utmärkt läge som sätter tonen för hela vårt fortsatta arbete med att utveckla kvarteret, säger Micko Pettersson, VD Skanska Fastigheter Göteborg.

– Att vi på ÅF, innan inflytt, utökar vår yta visar på att vi följer planerna att fördubbla vår verksamhet i Göteborg fram till 2015. Att vi också erbjuds större yta i precis anslutning till tidigare avtalade lokaler är givetvis glädjande och rätt i tid för projektets fortskridande, säger Per Magnusson, divisionschef ÅF Industry.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Micko Pettersson, VD Skanska Fastigheter Göteborg, 010-448 45 33

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera