Skanska i samarbete med KTH om hållbar samhällsbyggnad

De övergripande målen för samarbetet innefattar kompetensförsörjning, kompetensutveckling och forsknings- och innovationssamarbete inom grönt byggande. Under åren 2012-2015 ska samarbetet fokuseras till området energi och installationer i byggnader, inklusive teknik, miljö och ekonomi.

– Det här samarbetet är ett viktigt steg för en närmare samverkan med den akademiska världen. Tillsammans kommer vi nu att utveckla grönt byggande såväl vad gäller teknik som ekonomiska aspekter och jag är övertygad om att det kommer att leda till nya framsteg, säger Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska.

Personutbyten mellan Skanska och KTH kommer att vara ett viktigt instrument för samarbetet. Genom satsningen blir Skanska också en nyckelpartner inom ramarna för KTH:s satsning "Faculty for Innovative Engineering".

– Vi är mycket glada för det nya samarbetet med Skanska som ger oss en stor, internationell partner inom projektutveckling och bygg. Det ska bli särskilt spännande att tillsammans utveckla framtidens gröna byggande, säger Peter Gudmundson, rektor för Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Danielsson, marknadsdirektör, Skanska Sverige, tel: 010-448 13 98.

Mia Trahn, presstalesperson, Skanska, tel: 010-448 44 40.

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2011 cirka 1 100 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar