Skanska kommenterar skadeståndsanspråken i Peru

För ett år sedan blev 22 av Skanskas medarbetare i Peru kidnappade av gerilla-rörelsen Sendero Luminoso.  Nu har fyra av dem riktat skadeståndsanspråk mot Skanska. Skanska har erbjudit och fortsätter erbjuda hjälp tillbaka till yrkeslivet men kraven på ekonomisk ersättning måste avgöras av en domstol. 

Totalt blev 38 personer kidnappade, varav 22 Skanska-medarbetare, arbetare från andra företag och några boende på orten. Skanskas medarbetare befann sig då vid sitt boende, runt 40 minuters bilresa från arbetsplatsen. Attacken var mycket oväntad och det fanns inget som talade för att området skulle vara osäkert. Sendero Luminoso hade enligt myndigheterna upphört att existera. Gisslan släpptes senare efter sex dagar.

Efter dramat utlystes undantagstillstånd i området och Skanskas projekt stängdes. Skanska försökte hitta nya jobb åt samtliga medarbetare, men yrkeskunskaper och möjligheten att flytta stora avstånd gjorde att det endast gick att hitta nya jobb på annat håll åt en handfull personer. Skanska fortsatte betala samtliga arbetare kontraktstiden ut och erbjöd psykologiskt stöd och hjälp. Det blev två gånger, efter vilka ingen uttryckte önskan om ytterligare stöd.

Fyra av arbetarna har nu vänt sig till domstolen med krav på full ersättning fram till pension för att de inte längre kan arbeta. Skanska har erbjudit och fortsätter att erbjuda psykologisk hjälp och stöd att återgå till arbetet, men anser att kraven på ekonomisk ersättning av flera skäl bör avgöras av domstol, inte minst för att det ska bli rättvist. Så här långt har domstolen hört dem lägga fram sina krav och kommer nu att fatta beslut om de avser ta upp fallet.

– Vi har stor respekt för vilken traumatisk upplevelse det måste vara att bli kidnappad. Från dag ett har vi ansträngt oss för att vara till stöd för de drabbade och deras familjer. Vi har överlag mycket goda relationer med de drabbade och deras familjer och kommer även fortsättningsvis att finnas tillhands för dem som behöver extra stöd, säger Veronica Rörsgård, HR-direktör på Skanska AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera