Skanska lanserar virtuellt klassrum för hälsa och välbefinnande

Skanskas årliga säkerhetsvecka Safety Week har i år temat ”Hälsa och välbefinnande”. Som en del i att öka medvetenheten kring vad som påverkar vår mentala hälsa och vårt välbefinnande lanserar Skanska ett virtuellt klassrum utvecklat av Spinview i samarbete med hjärnforskaren Katarina Gospic. Där kommer medarbetare att få lära sig mer om hjärnan och dess funktioner.

Medarbetare som inte mår bra, som är stressade och har svårt att fokusera utsätter sig för risker. Både fysiska och psykiska. Medarbetare på alla typer av arbetsplatser som inte hittar tiden att koppla av och komma ned varv utsätter sig för långvarig stress vilket i längden påverkar hälsan och välbefinnandet. På en byggarbetsplats kan bristande fokus dessutom medföra allvarliga olyckor.

– Vi har en långsiktig strategi för arbetsmiljö som tar avstamp i våra värderingar där en av hörnstenarna är ”Värna om livet”. Att ägna 2018 års Safety Week till att vidga vårt fokus på arbetsmiljö och öka medvetenheten kring hälsa och välbefinnande är ett naturligt steg i att ta ett helhetsgrepp kring våra medarbetares arbetsmiljö, säger Neil Moore, Senior Vice President Health and Safety, Skanska AB.

Genom kampanjen Relax. Recharge. Reset. vill Skanska på olika sätt skapa medvetenhet och uppmuntra till reflektion och dialog hos medarbetarna kring hälsa och välbefinnande. En aspekt är vad som sker i hjärnan och hur belastningen på hjärnan har ökat av digitaliseringen, både i samhället i stort och på våra arbetsplatser.  

Som en del i att väcka medvetenhet kring hälsa och välbefinnande har Skanska tagit fram ett virtuellt klassrum med VR-teknik tillsammans med Spinview och Katarina Gospic. Där kommer medarbetare att få lära sig mer om hur hjärnan påverkas i olika situationer och hur man öka sitt välbefinnande genom att slappna av, sova bra och återhämta sig regelbundet.  

– Digitaliseringen av samhället ställer nya krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vad vi arbetar med lever vi alla ett samhälle med ett högt flöde av information som pockar på uppmärksamhet. Vi behöver utforska hur det påverkar oss och lära oss att förhålla oss till förusättningarna i dagens samhälle och arbetsliv, säger Neil Moore.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Neil Moore, Senior Vice President, Skanska AB, tel: +44 7748 933 038

Annika Svensson, Press och PR-ansvarig, Skanska AB, tel: 010 - 448 15 15

Direktnummer för media, tel: 010- 448 88 99

Anna Ireby, Spinview, tel: 0704 - 93 39 85


Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar