Skanska moderniserar Karsuddens sjukhus för cirka 300 miljoner kronor

Skanska har slutit avtal med Landstinget i Sörmland om modernisering av Karsuddens sjukhus. Avtalet innebär ny- och ombyggnad samt en allmän modernisering av lokaler och teknik. Ordervärdet är cirka 300 miljoner kronor, vilket inräknas i Skanska Sveriges orderingång för fjärde kvartalet 2013. 

Regionsjukhuset Karsudden är beläget utanför Katrineholm och är landets största rättspsykiatriska vårdenhet. Skanskas uppdrag omfattar cirka 9 000 kvadratmeter nyproduktion samt 4 000 kvadratmeter ombyggnad.

Byggstart sker omgående och målet är att arbetena ska vara färdiga till sommaren 2016.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.  

För ytterligare information kontakta:

Jan Selberg, regionchef, Skanska Sverige, tel 010-448 66 04

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar