Skanska och Botkyrkabyggen tecknar avtal för att lyfta Alby centrum

Tryggare miljöer och hållbarhet är ledorden när Alby centrum ska rustas upp. I avtalet mellan Skanska och Botkyrkabyggen ingår bland annat upprustning av Alby torg, tunnelbanehuset och centrumbyggnaden. 

Alby centrum kommer att få ett rejält Iyft under kommande tioårsperiod. För en mer levande stadsmiljö planeras även för nya bostäder och fler kommersiella lokaler. I utformningen av planerna har dialogen med mellan Botkyrkabyggen, boende och näringsidkare varit viktig.

Först ut är renoveringen av tunnelbanehuset och i samband med den kommer ytor som i dag står tomma att fräschas upp för att skapa trygga mötesplatser för Albyborna. Bland annat planeras en stadsodling under tak på översta våningen.

Vi vill bygga en hållbar och attraktiv mötesplats för albyborna och Skanska passade mycket bra för uppdraget, säger Ulf Nyqvist, vd på Botkyrkabyggen.

Avtalet som täcker renovering, om- och tillbyggnad av bostäder och kommersiella lokaler samt nyproduktion av bostäder är ett så kallat strategiskt partneringavtal, vilket innebär att Skanska och Botkyrkabyggen tillsammans arbetar i alla faser av projektet.

Vi är mycket glada över att få detta förtroende av Botkyrkabyggen, en kund som delar våra värderingar och precis som vi har stort fokus på hållbar utveckling, säger Gustav Bergstedt, distriktschef Skanska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Bergstedt, distriktschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 48 82

Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel 010-448 44 40 

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2015 cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar