Skanska påbörjar andra etappen på Sandåkern

Nu påbörjar Skanska byggandet av andra etappen på Sandåkern i Umeå. Det blir ett åttavåningshus med 41 bostadsrättslägenheter i storlekar från ett till tre rum och kök. 

Skanskas första flerbostadshus i området är helt slutsålt och inflyttning påbörjas i november. Sandåkern är en ny attraktiv stadsdel som växer fram i närhet till staden och med naturområden och rekreationsmöjligheter inpå knuten. Området lockar såväl yngre bostadsköpare på jakt efter en första bostad, som husägare som längtar efter ett behagligt lägenhetsliv.

– Vi är väldigt glada över att nu kunna erbjuda ytterligare lägenheter i denna fina stadsdel alldeles intill Noliaområdet. Intresset för bostäderna har varit stort och vi har redan tecknat kontrakt för tre fjärdedelar av bostäderna i etapp två, säger Mats Andersson, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Husets stomme gjuts på plats enligt samma princip som Skanska använt sig av i första etappen på Sandåkern. Fördelar med det är bland annat att det ger goda möjligheter att anpassa estetik och design till läget och miljön på platsen. En annan fördel är att det ger möjligheter att lägga elektriska installationer i stommen, vilket är utrymmessparande.

Bostadshusen i Sandåkern utvecklas enligt modern, hållbar standard, vilket innebär att Skanska värnar om miljön redan från det att bygget inleds. Detta innefattar allt ifrån kvalitetssäkring av byggmaterial som används till återvinning av överblivet material. Stort fokus läggs på energieffektivitet och god inomhusmiljö. Avsikten är att huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad, ett svenskt miljöcertifieringssystem för byggnader som ägs av Sweden Green Building Council (SGBC). Miljöbyggnad erbjuder ett verktyg för att arbeta med tre olika huvudområden; energihushållning, förbättrad inomhusmiljö och minskad användning av farliga ämnen.

Förberedelserna för etapp två är redan påbörjade och avsikten är att huset ska stå färdigt för inflyttning före utgången av 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Andersson, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 08 66

Simon Edberg, projektutvecklare, Skanska Sverige AB, tel: 010-449 46 04

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 33 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar