Skanska prisar studenter för social plattform – uppmuntrar till umgänge på kontinentalt vis

Majoriteten av storstadsborna pratar sällan med sina grannar. Det vill Justine Clerc och Oskar Ekman som vinner studenttävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge ändra på.  Det vinnande bidraget ”Our Place” är ett digitalt socialt nätverk som kan bidra till kontinental granngemenskap i landets storstäder. 

Idén till det vinnande bidraget föddes hos Justine Clerc, som är från Nancy i Frankrike. Hon berättar att hon upplevde en skillnad i hur grannar umgås med varandra i Sverige jämfört med Frankrike. Med ”Our Place”, ett digitalt socialt nätverk, hoppas hon kunna hjälpa den svenske storstadsbon på traven i att lära känna sina grannar och sin omgivning. Här kan grannar till exempel utbyta tjänster och tips med varandra såsom låna verktyg eller hitta bra restauranger i bostadsområdet.

– En tredjedel av Sveriges befolkning bor idag i städer. Trots det visar studier att

84 procent av boende i hyreshus sällan pratar med sina grannar. Det finns en stor outnyttjad kapacitet i grannskapet som kan gagna samhället i stort. ”Our Place” tar tillvara fördelarna med den uppkopplade världen för att skapa en samvaro mellan människor, säger Justine Clerc och Oskar Ekman, som båda studerar vid Linköpings universitet.

De tar emot priset idag på Skanskas Framtidsdag i Stockholm och får presentera sina visioner för beslutsfattare inom politik och näringsliv. Det vinnande bidraget har valts ut av en jury som består av representanter från SISAB, Sustainergies och Skanska som motiverar valet med att det framgångsrikt länkar samman geografisk och social närhet.

– Det är en lösning som använder digitala plattformar för att på ett attraktivt sätt främja gemenskap och interaktion mellan människor. Det kan bidra till Skanskas visioner om att bygga levande miljöer där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet integreras, säger Anna Forsberg, Green Business Officer, Skanska Sverige.

Studenttävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge ingår för tredje året i rad i Skanskas Framtidsdag och priset är en studieresa till New York. Årets tema är ”det hållbara samhället”. I takt med att jordens befolkning växer så minskar våra resurser och en slutsats är att vi måste använda dem effektivare. Skanskas Framtidsdag är ett av Sveriges främsta forum för stadsutveckling och samhällsbyggande och vänder sig till politiker, studenter och näringsliv.

För mer information om Skanska Sustainable Cities Challenge 2013 och Skanskas Framtidsdag, vänligen besök:

http://www.skanskasustainablecities.se

http://www.skanska.se/skanskasframtidsdag

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Svensson, PR-ansvarig, Skanska AB, tel: 010-448 15 15

Oskar Ekman, vinnare av Skanskas studentpris: 0768-33 95 67

Justine Clerc, vinnare av Skanskas studentpris: 0764-09 53 76

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar