Skanska rekryterar Christoffer Järkeborn som ansvarig för Public Affairs i Sverige

För att stärka Skanskas roll som en modern och innovativ samhällsbyggare har Skanska AB tillsatt Christoffer Järkeborn som ansvarig för Public Affairs i Sverige.

Christoffer Järkeborn tillträder sin nya tjänst den 1 mars och kommer närmast från Justitiedepartementet, där han är stabschef. Dessförinnan var Christoffer politisk sakkunnig på Justitiedepartementet samt riksdagsledamot under våren 2011.

– Rekryteringen av Christoffer Järkeborn är ett viktigt led i vårt arbete med att utveckla våra samhällskontakter och aktivt vara en del av samhällsutvecklingen. Christoffers erfarenhet från den publika sektorn är också värdefull för att stärka Skanskas position bland offentliga kunder på den svenska marknaden, säger Henrik Svanqvist, Head of Public Affairs Skanska AB.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Svanqvist, Head of Public Affairs Skanska AB, tel: 010-448 09 19

Catharina Jevrell, PR-ansvarig Skanska AB, tel: 010-448 48 11

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2011 cirka 1 150 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media