Skanska renoverar Sergels torg

Stockholms stad har gett Skanska i uppdrag att rusta upp brokonstruktionerna vid Sergels torg. 

Sergels torg vilar på betongkonstruktioner från 50-talet som nu är i behov av renovering. Tätskiktet är gammalt och behöver bytas samtidigt som konstruktionen behöver förstärkas på många ställen. Skanska kommer även att förbereda för spårvägen som är planerad att gå fram här.

Det är ett omfattande arbete som väntar och utmaningarna är flera. Bland annat kommer arbetena att utföras vägg i vägg med flera kontor och butikslokaler. Området är dessutom en mycket trafikerad del av Stockholm med både fotgängare, cyklister och bilister att ta hänsyn till.

– Vi kommer att lägga stor vikt vid arbetsmiljö och säkerhet, vilket också var en avgörande parameter när vi fick uppdraget, säger Mattias Gretzer på Skanska.

Ytan som projektet omfattar sträcker sig från NK, förbi Sergels torg och Åhléns City, fram till centralstationen. Bygget kommer att genomföras i flera etapper och beräknas vara helt avslutat 2018. Skanska har i dagsläget kontrakt på de fyra inledande etapperna med option på övriga. Byggstart sker den 1 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Gretzer, Distriktschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 11 80

Håkan Söderlund, Projektledare, Stockholms stad, tel: 08-508 26 016

Mia Trahn, Presstalesman, Skanska, tel: 010-448 44 40

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar