Skanska säljer byggprojekt i Johannelund till SKB

Skanska har slutit avtal med SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, om försäljning av kvarteren Gräsklipparen och Kantskäraren i Johannelund. Avtalet innebär även att Skanska får i uppdrag att uppföra sex flerfamiljshus åt SKB med planerad byggstart i mars 2014.

Johannelund, längs med tunnelbanans gröna linje i västra Stockholm, genomgår en spännande utveckling. I området planeras för drygt 500 nya bostäder i olika upplåtelseformer samt förskola och butiker på Johannelundstippens sydvästsida mot Lövstavägen.

Skanska ska nu bygga 111 lägenheter i storlekar mellan ett och fyra rum och kök åt SKB.

– Vi är mycket glada över att få bidra till nya hyreslägenheter i ett spännande område med närhet till både service och rekreation. Husen vi uppför åt SKB ingår i vårt ModernaHus-koncept som innebär flexibla lösningar, kort byggtid och låga totalkostnader, säger Magnus Christiansen, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Skanskas Svanenmärkta ModernaHus-koncept innebär en hög grad av prefabricering, vilket betyder kortare byggtid samtidigt som byggarbetsplatsen blir mindre utrymmeskrävande. Dessutom erbjuder konceptet bra driftsekonomi, väl beprövade materialval och en god boendemiljö.

Förutsatt att bygglovsprocessen är klar sker byggstart i mars 2014 och alla hus ska vara klara för inflyttning till hösten 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Christiansen, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 47 88

Mia Trahn, presstalesman, Skanska AB, tel: 010-448 44 40

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar