Skanska säljer nya polishuset i Södertälje för cirka 300 miljoner kronor

Skanska Sverige säljer polishuset i Södertälje för cirka 300 miljoner kronor och affären redovisas i det andra kvartalet 2013. Köparen är Vacse AB, ett konsortium av pensionsstiftelser, och tillträdet sker i december 2013.

Det nya polishuset har en total lokalyta om 7 800 kvadratmeter och beräknas stå färdigt för inflytt i fjärde kvartalet.

– Det är glädjande att vi nu har funnit en köpare av det nya polishuset som är designat helt efter polismyndighetens verksamhet med högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och tillgänglighet. Hållbarhet har också varit en viktig ledstjärna för vårt arbete och målsättningen är att polishuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå guld, säger Joachim Holmberg, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige AB.

– För Vacse och dess ägare, är denna investering ännu ett steg i vår gemensamma filosofi som bygger på att placera stiftelsekapital på ett tryggt sätt med förutsägbar avkastning, säger Ossie Everum, styrelseordförande, Vacse AB.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling 

För ytterligare information kontakta:

Joachim Holmberg, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige AB, tel 010-448 11 63

Elin Otter, tf presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 61

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera