Skanska säljer vård- och omsorgsboende i Örebro till SPP Fastigheter

Skanska har sålt första etappen av vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna som byggts vid Boglundsängen i nordvästra Örebro för cirka 180 miljoner kronor. Köpare är SPP Fastigheter. Etapp I är redan tillträdd och affären fullbordas när etapp II tillträds av köparen i slutet av 2017.

Trädgårdarna tillgodoser behovet av bra bostäder för äldre i Örebro. Boendet, som ritats av arkitektbyrån Marge, har utvecklas med fokus på faktorer som ger välbefinnande. En vinterträdgård ger närhet till grönska och närområdet erbjuder fina promenadmöjligheter. Därtill finns bemanning dygnet runt och service i form av restaurang. Örebro kommun har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för vård- och omsorgsboendet och totalt kommer byggnaderna att omfatta 81 boenderum.

– Vi är mycket nöjda över att kunna leverera en samhällsfastighet som möter såväl SPP Fastigheters som hyresgästens krav. Inom Skanska Sverige initierar och utvecklar vi kommersiella fastighetsprojekt över hela landet åt såväl kommunala som privata aktörer. Det är glädjande att allt fler kommuner nu utnyttjar möjligheten att handla upp samhällsfastigheter på hyresavtal, säger Jonas Ljunggren, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att erhålla miljöcertifiering för byggnaden enligt certifieringssystemet LEED, Leadership in Energy and Environmental Design.

– Det här är en samhällsfastighet som passar mycket bra in i vår väldiversifierade fastighetsportfölj. Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra den där affären och förvärva ännu ett av Skanskas högkvalitativa projekt, säger Marita Loft, VD, Storebrand Fastigheter, som sköter förvaltningen åt SPP Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Lindblom, projektutvecklare, Skanska Sverige, tel: 010-449 40 27

Henrik Olsson, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 44 76

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2015 cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media