Skanska sluter ramavtal med Posten

Skanskas byggserviceverksamhet, Skanska Direkt, har slutit ett ramavtal med Posten Meddelande AB. Avtalet som löper till och med januari 2016 innefattar varierande byggservicetjänster för Postens postombud runt om i Sverige. 

Posten Meddelande AB har i dagsläget cirka 1 600 postombud. Postombuden återfinns främst i Dagligvaruhandeln, exempelvis hos ICA, Coop och Axfood. Skanska Direkts uppdrag blir att hjälpa till vid nyetableringar, ombyggnationer, byggservice med mera.

– Vi är väldigt glada över detta rikstäckande avtal som sätter vår organisation på prov då Posten Meddelande AB är väl representerat runt om i landet. Med vår erfarenhet av att arbeta samordnat och likartat med den här typen av uppdrag i hela landet hoppas vi på att kunna vara ett effektivt stöd i Postens fortsatta utveckling av servicen, säger Per Hylén, chef för Skanska Direkt.

Skanska Direkt AB är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB med omkring 1 200 medarbetare som återfinns på cirka 50 orter över hela landet. Bolaget verkar inom områdena renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) åt kunder inom såväl det offentliga som det privata näringslivet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Johansson, rikskundsamordnare, Skanska Sverige, tel: 010-448 61 45

Per Hylén, chef Skanska Direkt, Skanska Sverige, tel: 010-448 67 60

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera